Tahapan Untuk Tundukkan Slot qqroyalbet88 Online

พระเจ้าดูเหมือนจะเข้าใจสิ่งที่หานเซิ่นกำลังคิด เขาจึงพูดขึ้นว่า qqroyalbet88 or 188thai “มันไม่มีประโยชน์ ทุกสสารนั้นมีธรรมชาติของมันอยู่ ทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่ละทิ้งธรรมชาติของตัวมันเอง มันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมาย qqroyalbet88 or 188thai แต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างก็จะมักจะกลับไปหาธรรมชาติของมัน” หานเซิ่นเข้าใจว่าพระเจ้ากำลังจะบอกอะไร เขาจะบอกว่าแต่เดิมแล้ว ผู้นำเผ่าเวรี่ไฮเป็นคนไร้ความรู้สึก และไม่สำคัญว่าหานเซิ่นจะทำอะไร qqroyalbet88 or 188thai เขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้นำเผ่าเวรี่ไฮได้ “รู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นไฟ เป็นลมหรือเป็นน้ำน่ะ?” หานเซิ่นไม่เห็นด้วยกับที่พระเจ้าพูด เขาหันสายตาไปมองพระเจ้าและสั qqroyalbet88 or 188thai ทางเข้า งเกตเห็นผู้นำเผ่าเวรี่ไฮที่นั่งอยู่ข้างๆ ร่างกายของเขาปลดปล่อยการกระเพื่อมออกมา ราวกับว่าทั้งร่างกายของเขาเชื่อมต่อกับท้องฟ้าและผืนดิน เขากลายเป็น qqroyalbet88 or 188thai ทางเข้า หนึ่งเดียวกับพวกมัน ไม่สิมันไม่ควรจะพูดว่าเขากลายเป็นหนึ่งเดียวกับพวกมัน มันเหมือนกับว่าผู้นำเผ่าเวรี่ไฮกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรขนาดใหญ่ qqroyalbet88 or 188thai ทางเข้า มากกว่า มันทำให้ออร่าของเขาดูเย็นชาขึ้นเรื่อยๆ มันเหมือนกับว่าเขาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตสติปัญญาสูงที่มีความรู้สึกที่อ่อนไหวอีกต่อไป เขากลายเป็นเครื่องจักรที่ไร้ความรู้สึก น่าประหลาดใจที่พระเจ้านั้นไม่ได้โต้แย้งสิ่งที่หานเซิ่นพูด เขาพูดบ qqroyalbet88 or 188thai สล็อต างสิ่งที่คลุมเครือแทน “ข้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาเป็นไฟ เป็นลมหรือเป็นน้ำกันแน่” หานเซิ่นไม่เข้าใจว่าพระเจ้าหมายความว่าอะไร แต่ดูเหมือนว่าผู้นำเผ่าเวรี่ qqroyalbet88…

Read More Read More