Cara Mengatur Strategi Main Slot qqroyalbet88 Online


ผู้นำเผ่าเวรี่ไฮยังอายุเพียงแค่ยี่สิบปีและเพิ่งเป็นแ qqroyalbet88 or 188thai ค่ขั้นพริมิทีฟเท่านั้น เขาไม่สามารถฆ่าผีเสื้อสาวได้ เขาอาจจะถูกผีเสื้อสาวฆ่าซะเอง ร่างกา qqroyalbet88 or 188thai ยของผู้นำเผ่าเวรี่ไฮเต็มไปด้วยบาดแผลที่เกิดจากเงาผีเสื้อ ถึงแม้เขาจะใช้เวรี่ไฮเซ้นส์อย่างเต็มที่ เขาก็ไม่สามารถป้องกันพลังของผีเสื้อสาวไ qqroyalbet88 or 188thai ด้ ผู้นำเผ่าเวรี่ไฮพยายามจะเทเลพอร์ต แต่ในระหว่างการเทเลพอร์ต ร่างกายของเขาก็ถูกโจมตีโดยเงาผีเสื้อ และทำให้เขาหลุดออกมาจากการเทเลพอร์ต สาวก็ไม่สามารถฉุดรั้งเขาเอาไว้ได้

เงาผีเสื้อนั้นปรากฏออกมาและหายไปเหมือนกับผีเสื้อแ qqroyalbet88 or 188thai ทางเข้า ห่งความตายที่เก็บเกี่ยวชีวิต พวกมันล้อมผู้นำเผ่าเวรี่ไฮเอาไว้และตัดร่างกายของ qqroyalbet88 or 188thai ทางเข้า เขาอย่างต่อเนื่อง ร่างกายของผู้นำเผ่าเวรี่ไฮกระแทกกับลำต้นของต้นไม้ดารา เขากระอักเลือดออกมาจากปาก qqroyalbet88 or 188thai ทางเข้า เลือดไหลออกมาทั่วร่างกายของเขาและย้อมชุดเกราะของเขาเป็นสีแดง

เขาล้มลงไปในท่านั่งและเอนหลังพิงกับต้นไม้ดารา qqroyalbet88 or 188thai สล็อต ดูเหมือนกับว่าผู้นำเผ่าเวรี่ไฮกำลังจะตาย qqroyalbet88 or 188thai สล็อต “ท่านยังมีโอกาสรอดชีวิต ถ้าท่านกลับมาหาข้าตอนนี้ ข้าจะไว้ชีวิตท่าน” ผีเสื้อสาวเข้ามาอยู่ตรงหน้าผู้นำเผ่าเวรี่ไฮ เงาผีเสื้อแห่งความตายนั้นห้อมล้อมตัวข qqroyalbet88 or 188thai สล็อต องเธอเอาไว้ พวกมันก่อตัวเป็นเหมือนเส้นทางที่จะนำไปสู่ยมโลก ถ้าผู้นำเผ่าเวรี่ไฮพูดปฏิเสธ มันก็ดูเหมือนว่าผู้นำเผ่าเวรี่ไฮจะถูกส่งไปในยมโลกทันที

หานเซิ่นรู้สึกแปลกใจ เขาคิดว่าตัวเองประเมินผู้นำเผ่าเวรี่ไฮต่ำเกินไป qqroyalbet88 or 188thai สล็อต มือถือ หลังจากที่ผู้นำเผ่าเวรี่ไฮตรัสรู้ เขาก็เข้าใจถึงความลับของเวรี่ไฮเซ้นส์อย่างลึกซึ้งกว่าที่หานเซิ่นสันนิษฐานเอาไว้ ตอนนี้เขาปล่อยวางทุกอย่างจริงๆ แม้แต่ผีเสื้อ“ข้าบอกเจ้าไปเรียบร้อยแล้วว่าตอ qqroyalbet88 or 188thai สล็อต มือถือ นนี้เจ้าและข้าเป็นเพียงแค่คนแปลกหน้ากัน” ผู้นำเผ่าเวรี่ไฮพูดขณะที่เช็ดเลือดออกจากปาก เขาพูดขณะที่ยังคงนั่งหลังพิงต้นไม้ดารา “ถ้าอย่างนั้นท่านและข้าก็ควรจะตายไปด้วยกัน” qqroyalbet88 or 188thai สล็อต มือถือ ผีเสื้อสาวพูดและผีเสื้อแห่งความตายนับไม่ถ้วนก็พุ่งเข้าหาผู้นำเผ่าเวรี่ไฮที่ไม่สามารถต่อสู้ได้อีกแล้ว

ผู้นำเวรี่ไฮส่ายหัว “ข้าเรียนรู้ความลับของเวรี่ไฮฟอร์เก็ qqroyalbet88 or 188thai ทางเข้า สล็อ ตเลิฟเรียบร้อยแล้ว การไหลเวียนของการเวลา ความโปรดปราน ความบา qqroyalbet88 or 188thai ทางเข้า สล็อ ดหมางและความรักไม่เพียงพอที่จะทิ้งรอยเอาไว้ในหัวของข้า จากนี้เป็นต้นไปมันไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าและข้า qqroyalbet88 or 188thai ทางเข้า สล็อ อีก พวกเราเป็นแค่คนแปลกหน้ากัน เจ้าไปซะ ท้องฟ้ากว้างไกล แผ่นดินกว้างใหญ่ เจ้าจะได้พบสถานที่สำหรับเจ้าภายในเอาท์เตอร์สกาย”